Sprejem

DOKUMENTACIJA ZA SPREJEM

Za sprejem v TDU Loka je potrebno vložiti naslednje dokumente:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo;
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju;
 • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe (kadar je doplačilo potrebno).

 • Dom za potrebe postopka pridobi še naslednja dokazila, ki pa jih lahko zaradi poenostavitve postopka predloži tudi prosilec sam:

 • dokazilo o višini prejemkov;
 • potrdilo o državljanstvu oz. fotokopijo osebne izkaznice.

 • Ob samem sprejemu pa je potrebno prinesti s seboj še:

 • osebno izkaznico;
 • kartico zdravstvenega zavarovanja;
 • zdravstveni karton.


 • POSTOPEK

  Dom upokojencev bo vsakega prosilca na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. Pri sprejemu v Dom se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • vrstni red vložitve prošnje oziroma dolžina čakalne dobe
 • bližina stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 • bližina stalnega bivališča svojcev prosilca
 • drugi socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

 • Ob sprejmu stanovalec z domom sklene dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju storitev.


  KONTAKT ZA SPREJEM

  Mojca Krošelj, univ. dipl. soc. del.
  Mateja Strniša, dipl. soc. del.
  Dosegljivi vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob torkih do 18. ure:

 • osebno na sedežu doma ali
 • po telefonu na tel. št.: 03/565-81-04


 • OBRAZCI

 • prošnja
 • zdravniško mnenje
 • izjava o doplačilu
 • pooblastilo za zastopanje