Cenik socialnovarstvenih storitev od 1. julija 2023
Vrsta storitve enota cena v €
na dan
cena v €
mesečno
(30 dni)
a) standardne storitve v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij
* oskrba I dan 24,76 742,80
* oskrba II (24,76 + 5,71) dan 30,47 914,10
* oskrba IIIa (24,76 + 11,41) dan 36,17 1085,10
* oskrba IIIb (24,76 + 16,36)
dan 41,12 1233,60
   cena dodatka za pomoč in postrežbo na dan se izračuna
   za povprečno število dni v mesecu: 365 : 12 = 30,4167
* oskrba IV dan 38,90 1167,00
 
b) Standardne storitve v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij
* oskrba I dan 27,24 817,20
* oskrba II (27,24 + 5,71) dan 32,95 988,50
* oskrba IIIa (27,24 + 11,41) dan 38,65 1159,50
* oskrba IIIb (27,24 + 16,36) dan 43,60 1308,00
   cena dodatka za pomoč in postrežbo na dan se izračuna
   za povprečno število dni v mesecu: 365 : 12 = 30,4167
* oskrba IV dan 41,38 1241,40
 
c) Nadstandardne storitve
* dodatek za lastne sanitarije dan 1,24 37,20
* dodatek za lastno kopalnico 1 dan 2,48 74,40
* dodatek za lastno kopalnico 2 dan 1,24 37,20
* dodatek za teraso, balkon 1 dan 1,24 37,20
* dodatek za teraso, balkon 2 dan 0,62 18,60
* dodatek za apartma 1 dan 7,43 222,90
* dodatek za apartma 2 dan 3,71 111,30
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima1 dan 0,74 22,20
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima2 dan 0,50 15,00
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima3 dan 0,25 7,50
 
d) Podstandardne storitve      
* odbitek za triposteljno sobo dan -1,24 -37,20
 
e) Rezervacija
* odbitek za rezervacijo dan -5,12 -153,60
 
f) Dodatne storitve k oskrbi
* dietna prehrana I (sladkorna, sondna) dan 1,99 59,70
* dietna prehrana II (ostale diete) dan 1,49 44,70
* enteralni prehranski dodatek dan 2,97 89,10
* nameščanje ortopedskih in drugih pripomočkov, ki jih ni predpisal zdravnik 1 storitev 2,82
* aplikacija krem, mazil, prehranskih dopolnil, ki niso predpisani s strani zdravnika 1 storitev 1,57
* dodatna malica obrok 0,58
* spremstvo bolničarke ura 11,13
* spremstvo srednje medicinske sestre ura 12,48
* prevoz oskrbovanca km 0,43
 
g) Dodatne storitve, če ni zaračunana oskrba II ali III
* postrežba v sobo 1 storitev 0,78
* dodatno čiščenje sobe 1 storitev 2,49
* pomoč pri oblačenju 1 storitev 1,57
* kopanje ali prhanje 1 storitev 7,07
* dodatno britje ali striženje 1 storitev 4,10
* anogenitalna nega 1 storitev 1,13
* jutranja nega (umivanje + pomoč pri oblačenju) dan 3,13

Cene standardnih, nadstandardnih in podstandardnih storitev oskrbe so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12).

Cene oskrbe II, IIIa in IIIb so določene v skladu s 103. čl. ZPIZ (Ur.l. 96/12) in Sklepom o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Ur.l. 29/2023), ki določa višino le tega.

Cene dodatnih in drugih storitev institucionalnega varstva v skladu z 28. čl. zgoraj navedenega pravilnika določi svet zavoda.

Usklajevanje cen socialnovarstvenih storitev po tem ceniku se izvaja v skladu s 40. členom zgoraj navedenega pravilnika.

Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS št. 54/92, 41/99), zato se promet teh storitev v skladu s 6. točko 1. odst. 42. člena ZDDV šteje kot dejavnost, oproščena DDV (Ur.l.RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15).

Fakturiranje opravljenih storitev po tem ceniku se opravi konec meseca za tekoči mesec. Rok plačila je do 15. v naslednjem mesecu, za doplačila svojcev oz. drugih plačnikov do 15. v naslednjem mesecu, razen za občinske proračune, za katere veljajo določila Navodil o izvrševanju proračuna RS. Plačilo se opravi na podlagi prejetega računa in priloženega naloga za plačilo.

Cene oskrbe II, IIIa in IIIb so usklajene skladno s sklepom iz drugega odstavka s 1. 7. 2023.

Cenik je sprejel svet zavoda na 6. redni seji dne 22. 6. 2023 in se uporablja od 1. 7. 2023 dalje.