Kontakt
Tajništvo, centrala: 03/565-81-00
  elektronska pošta: loka@tdu-loka.si
Direktor: mag. Robert Potočnik 03/565-81-01
Računovodja: Urša Bedek 03/565-81-02
Socialni delavki: Mojca Krošelj,
Mateja Strniša
03/565-81-04
Namestnica direktorja za področje
zdravstvene nege in oskrbe:
Marija Cvelbar 03/565-81-10