Dobrodošli v Trubarjevem domu upokojencev

Trubarjev dom upokojencev je javni socialno varstveni zavod, namenjen oskrbi in negi starejših oseb. Ustanovitelj doma je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada RS. Resorno ministrstvo je Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Naziv zavoda: Trubarjev dom upokojencev
                      Loka pri Zidanem mostu

Naslov: Loka pri Zidanem Mostu št. 48,
            1434 Loka pri Zidanem Mostu

Matična številka: 5055814
Davčna številka: 83235434

Telefon: 03/565-81-00 (tajništvo),
             03/565-81-01 (direktor),
             03/565-81-02 (vodja FRS)

Fax: 03/568-41-96

Elektronska pošta: loka@tdu-loka.si

Obiščite nas na